ประวัติบริษัท

ห้องเย็นไทยแม็กซ์

ห้องเย็นไทยแม็กซ์

บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด เป็นบริษัทคลังสินค้าห้องเย็นแบบครบวงจรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการให้บริการทั้งสินค้าภายใน และต่างประเทศด้วย พนักงานที่มีประสบการณ์ของเราและความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าที่เหนือกว่าได้จัดตั้งขึ้นในฐานะผู้นำในการจัดการและจัดเก็บผลิตภัณฑ์แช่แข็ง แช่เย็น และแห้งที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการต่าง ๆ เช่น การฟรีสสินค้าด้วยระบบ Airblast, การรีแพ็ค, การติดฉลาก, การคัดแยก และการตรวจสอบน้ำหนัก

การรับประกันคุณภาพบริการ

นโยบาย คุณภาพ

บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด ให้บริการโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าภายใต้นโยบายคุณภาพของบริษัท

นโยบายคุณภาพ:

  1. มุ่งมั่นให้บริการและรักษาคุณภาพการจัดเก็บสินค้าด้วยความสะอาด ปลอดภัย จากการปนเปื้อน รวดเร็ว และถูกต้อง
  2. รักษามาตรฐานอุณหภูมิและปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง              

ความมุ่งมั่น

มุ่งมั่นให้บริการและรักษาคุณภาพการจัดเก็บสินค้าด้วยความสะอาด ปลอดภัย จากการปนเปื้อน รวดเร็ว และถูกต้อง

บำรุงรักษา

รักษามาตรฐานอุณหภูมิและปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพ

ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้า ห้องเย็นไทยแม็กซ์เป็นผู้บุกเบิกด้านห้องเย็นด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart