คลังสินค้า

>
>
คลังสินค้า

บริการจัดเก็บ สินค้าแช่แข็ง

บริการห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิเพื่อจัดเก็บสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต่ำกว่า -18 C

บริการจัดเก็บ สินค้าแช่เย็น

เรามีห้องหลากหลายอุณหภูมิตั้งแต่ +4 0 C – +25 0 C

บริการจัดเก็บ สินค้าในคลังแห้ง

จัดเก็บสินค้าแห้ง บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ โดยไม่มีการควบคุณอุณหภูมิ

บริการฟรีส สินค้าด้วยระบบ AIRBLAST

นอกจากบริการจัดเก็บแล้ว เรายังมีบริการฟรีสสินค้าด้วย Air-blast ที่อุณหภูมิ -40 C

บริการบรรจุ หีบห่อ การติดฉลาก และการตรวจสอบน้ำหนัก

  • การแข่งบรรจุเป็นบริการเสริมที่ช่วยให้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า
  • นอกจากบริการห้องเย็นแล้ว เรายังรับติดฉลากสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย ด้วยวิธีง่าย ๆ ในการจัดทำ SOP ให้กับเรา
  • สินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะต้องมีการตรวจสอบน้ำหนักเมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้าห้องเย็น (ทั้งขาเข้าและขาออก)

บริการ ขนถ่ายสินค้า, หยิบสินค้า และการคัดแยกสินค้า

บริการขนถ่ายสินค้า

เรายังให้บริการขนถ่ายสินค้าที่พื้นที่ขนถ่ายด้วยการควบคุมอุณหภูมิ 10 ºC ตลอด 24 ชั่วโมง         

 

การหยิบสินค้าตามใบออเดอร์

การดำเนินการเบิกสินค้าตามใบสั่งหรือการเตรียมใบสั่งเป็นหนึ่งในกระบวนการของคลังสินค้าโลจิสติก ประกอบด้วยการรับและรวบรวมสิ่งของตามปริมาณที่กำหนดก่อนจัดส่งให้ตรงตามที่ลูกค้าสั่ง เป็นกระบวนการคลังสินค้าขั้นพื้นฐานและมีอิทธิพลสำคัญต่อผลผลิตของซัพพลายเชน ทำให้การหยิบสินค้าเป็นหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกที่มีการควบคุมมากที่สุดเป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นระบบการจัดการคลังสินค้า

 

การคัดแยกสินค้า

ผู้คัดแยกมีหน้าที่จัดระเบียบ จัดหมวดหมู่ และแยกสินค้าและ  พวกเขาจัดเรียงสินค้าและแยกเป็นหมวดหมู่หรือปลายทางที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริการ ตรวจสอบน้ำหนัก

สินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะต้องมีการตรวจสอบน้ำหนัก เมื่อสินค้ามาถึง (ทั้งขาเข้าและขาออก)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart