ติดต่อเรา

>
ติดต่อเรา

แบบฟอร์มการติดต่อ

ติดต่อ ขอใบเสนอราคา

ห้องเย็นไทยแม็กซ์ 1 (กิ่งแก้ว)

65/1 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ห้องเย็นไทยแม็กซ์ 2(นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์)

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 78/3 หมู่ที่ 2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ห้องเย็นไทยแม็กซ์ 3 (บางเสาธง)

99/9 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ร่วมงานกับเรา

ประกาศ รับสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป.
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส
 • ข้าวกลางวันฟรี
 • ฝึกงานต่างประเทศ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • เงินช่วยเหลือ
 • งานเลิ้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
99/9 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 เบอร์โทรศัพท์ 0-2181-7151-5 ต่อ 111

คุณสมบัติ

 • เพศชาย. 
 • อายุ 20 – 40 ปีขึ้นไป.
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี.
 • มีประสบการณ์ในด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี.
     (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / ผ่านการเรียน รด.
 • มีความรอบคอบ, ขยัน, อดทน.
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง. 

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน.
 • โบนัส.
 • ข้าวกลางวันฟรี.
 • ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น.
 • ปรับค่าจ้างประจำปี.
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
 • งานเลิ้ยงสังสรรค์ประจำปี.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
99/9 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 เบอร์โทรศัพท์ 0-2181-7151-5 ต่อ 111

คุณสมบัติ

 • เพศชาย. 
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป.
 • วุฒิการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี.
 • มีประสบการณ์ในด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี.
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / ผ่านการเรียน รด.
 • มีความรอบคอบ, ขยัน, อดทน.
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง. 

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี.
 • ปรับค่าจ้างประจำปี.
 • เบี้ยขยัน.
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.
 • งานเลี้ยงสังสรรค์.
 • ข้าวกลางวันฟรี. 
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ.
 • ชุดยูนิฟอร์ม.

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
99/9 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 เบอร์โทรศัพท์ 0-2181-7151-5 ต่อ 111

คุณสมบัติ

 • เพศชาย. 
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป.
 • วุฒิการศึกษา ม.3.
 • มีความรอบคอบ, ขยัน, อดทน.
 • มีความรอบคอบ, ขยัน, อดทน.
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง. 

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี.
 • ปรับค่าจ้างประจำปี.
 • เบี้ยขยัน.
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.
 • งานเลี้ยงสังสรรค์.
 • ข้าวกลางวันฟรี. 
 • เงินช่วยเหลือ กรณีงานบวช, งานแต่ง, งานฌาปนกิจ.
 • ชุดยูนิฟอร์ม.

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
99/9 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 เบอร์โทรศัพท์ 0-2181-7151-5 ต่อ 111

รายะละเอียดงาน

 • ดูแลระบบเครื่องทำความเย็น. 
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ และเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในบริษัท ฯ.
 • ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษา
 • งานซ่อมบำรุง.
  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย. 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี.
 • มีความรู้ด้านระบบทำความเย็นจะพิจรณาเป็นพิเศษ.
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้.
 • สามารถใช้ Program Microsoft Office ได้

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี.
 • ปรับค่าจ้างประจำปี.
 • เบี้ยขยัน.
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.
 • งานเลี้ยงสังสรรค์.
 • ข้าวกลางวันฟรี. 
 • เงินช่วยเหลือ กรณีงานบวช, งานแต่ง, งานฌาปนกิจ.
 • ชุดยูนิฟอร์ม.

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
99/9 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 เบอร์โทรศัพท์ 0-2181-7151-5 ต่อ 111

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart